Gå vidare till

Akutsjukvård & Trauma

Simulering & Träning

Patient Simulatorer

SimMan 3G är en avancerad patientsimulator som kan uppvisa både neurologiska och fysiologiska symptom. Den är enkel att använda och är utrustad med innovativ teknik som automatisk läkemedelsigenkänning.

SimMan 3G

SimMan 3G Trauma har utvecklats för att träna militär och akutmedicinsk personal i traumasituationer, som bland annat blödningskontroll. Den hållbara konfigurationen är baserad på SimMan 3G och den möjliggör flexibel simuleringsträning i den miljö som du väljer, oavsett om det är i klassrummet eller på slagfältet .

SimMan® ALS tillhandahåller en mobil, hållbar lösning som tillgodoser utbildningsbehoven hos vårdgivare inom ambulanssjukvård och sjukhusvård - från grundläggande bedömningar till avancerade livsuppehållande åtgärder.

SimMan® ALS

Med en realistisk helkroppsdocka i vuxen storlek, ger dig SimMan Essential patentsimualtor möjligheten till omfattande träning på luftvägs- andnings- hjärt- och cirkulationsövningar.

SimStart är en bärbar och prisvärd lösning för simuleringsövningar med hjärtstartare eller defibrilleringsmonitor – för en mer allsidig och realistisk simuleringsutbildning.

SimStart

SimMom är en avancerad förlossningssimulator av helkroppsstorlek med korrekt anatomi och funktion samt lägen för både manuell och automatisk förlossning, avsedd att användas vid obstetriska övningar i förlossningshandläggning för flera personalkategorier.

SimMom

Rätt utbildning gör hela skillnaden. Premature Anne är en docka i realistisk storlek, motsvarande ett prematurt spädbarn i vecka 25, och har utvecklats i samarbete med American Academy of Pediatrics (AAP). Premature Anne är avsedd att vara ett hjälpmedel vid utbildning av vårdpersonal i återupplivning och vård av prematura spädbarn.

SimNewB är en fristående spädbarnssimulator, utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics i syfte att hjälpa till att förbättra återupplivningen av nyfödda och uppfylla specifika utbildningsmål i riktlinjerna för neonatal återupplivning. SimNewB är inriktad på spädbarnets första tio minuter i livet och ger realistisk övning i kritiska åtgärder som andningsstart och avancerad luftvägshantering.

SimNewB

SimJunior är en interaktiv pediatrisk simulator, framtagen av Laerdal tillsammans med American Academy of Pediatrics för att tillgodose utbildnings- och träningsbehoven hos vårdpersonal.

SimJunior

Resusci Anne-övningsdockan är utarbetad för de specifika behoven av akutvårdsträning, både i sjukhusmiljö och utanför, och gör simuleringsövningen till en mobil och dynamisk inlärningsupplevelse för både instruktörer och studenter.

Med MegaCode Kelly SimPad Advanced kan Du använda SimPad simulator för vitala parametrar som håller måttet väl för träning i avancerad livräddning och trauma ute på fältet.

En simulator i storlek av ett sexårigt barn. Innehar alla de funktioner som förväntas i avancerad livräddning.

MegaCode Kid

Laerdal ALS Baby kan användas för scenarioträning, men också för exceptionellt realistisk individuell träning i avancerad återupplivning, inklusive luftvägsbehandling, professionell HLR, kärlåtkomst och EKGövervakning med 4 avledningar.

Extri Kelly är en hållbar och robust, fullt ledad träningsdocka som är idealisk för losstagnings- och räddningsövningar.

Extri Kelly

Övningsdocka som är idealisk för träning av räddnings- och evakueringsscenarior och för intuberingsträning.

Crash Kelly

Mäta,Värdera & Utvärdera

LLEAP brings simplicity to running simulation training and efficiencies to the management and development of scenarios.

LLEAP

SimPad PLUS is an operating device used to control Laerdal manikins and simulators and can be used with task trainers and standardised patients. It allows instructors, new or experienced, to deliver highly-effective simulation-based training. 

SimPad PLUS

Debriefing learners after simulations is the value-added benefit of any simulation-based learning event. SimCapture is an integrated debriefing and assessment solution that captures audio, video, annotations, the patient monitor, and simulator data in a single web-based interface.

SimCapture

SimCenter makes your simulation experience easier and more rewarding than ever. For the simulation novice to sophisticated developers, SimCenter has the tools and services to help every user realize their full potential.

SimCenter

Relaterade Produkter & Tjänster

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.